Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „,GDPR")

Já, níže podepsaný:
Datum narození
Tím to prohlašuji, že udělají souhlas se zpracováním osobních údajů

RED SALON
Provozovna: Vězeňská 3/115, 110 00 Praha 1
Se sídlem: K Holi 786, 252 43 Průhonice -Rozkoš
IČO: 24208698

  • jméno, příjmení
  • adresa trvalého bydliště, případně doručovací adresa
  • datum narozeni
  • telefon
  • e-mail
Souhlasím a beru na vědomí, že
Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem se dostatečně seznámil(a)
V Praze dne: